Efes Antik kent

Efes (Eski Yunanca: Ἔφεσος Ephesos), Anadolu’nun batı kıyısında, bugünkü İzmir ilinin ilçesi sınırları içerisinde bulunan, daha sonra önemli bir Roma kenti olan antik bir Yunan kentiydi. Klasik Yunan döneminde İyonya’nın on iki şehrinden biriydi. Müesseseu Cilalı Taş Devri MÖ 6000 yıllarına dayanır. 1994’te UNESCO tarafınca Dünya Mirası Geçici listesi’ne dahil edilen Efes, 2015’te ise Dünya Mirası olarak tescil edildi. 1996 yılı içinde, , ve Efes yol üçgeninin yaklaşık 100 m kadar güney batısında, mandalina bahçeleri içinde Derbent Çayı’nın kıyısında Çukuriçi Höyük saptanmıştır. Kazı bilimci Adil Evren başkanlığında yapılan araştırma ve kazılar sonucu, bu höyükte taş ve bronz baltalar, iğneler, açkılı seramik parçaları, ağırşaklar, obsidien (volkanik cam) ve sileks (çakmak taşı), deniz kabukluları, öğütme ve perdah aletleri bulunmuştur. Meydana getirilen değerlendirmeler ışığında, Çukuriçi Höyük’te, Neolitik Dönemden Erken Bronz Çağına kadar bir yerleşimin ve yaşamın olduğu saptanmıştır. Aynı tür malzemeler, yine , Kuşadası yolunun ortalama 8. Km’de Arvalya Deresi’nin bitişiğinde Gül Hanım tarlasında Arvalya Höyük saptanmıştır. Çukuriçi ve Arvalya (Gül Hanım) höyüklerinde saptanan eserler ile, Efes’in yakın çevresinin tarihi böylece Neolitik Dönem’e kadar ulaşmaktadır. MÖ 1050 senelerında Yunanistan’dan gelen göçmenlerin de yaşamaya başladığı liman kenti Efes, MÖ 560 senesinde Artemis Tapınağı çevresine taşınmıştır. Bugün gezilen Efes ise Büyük İskender’in generallerinden Lisimahos tarafınca MÖ 300 yıllarında kurulmuştur. Şehir Roma’dan özerk bir halde Apameia Kibotos şehri ile ortak para bastırmıştır. Bu şehirler klasik dönemdeki minik Asya’da çok parlak yarı özerk davranmaya başlamışlardı. Lisimahos, kenti Miletli Hippodamos’un bulmuş olduğu “Izgara Plan”a göre tekrar kurar. Bu plana göre, kentteki tüm cadde ve sokaklar birbirini dik olarak keser.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir